Modulárny systém testovania zdravotníckych zariadení.